Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Uitspraken

Inleiding

Uitspraken en reacties van gelovigen met commentaar voorzien van TheReliHunters.

Ze hebben altijd hun antwoord klaarstaan, helaas niet het juiste antwoord.

Uitspraken

Stelling 1: Wat hebben die offeringen allemaal te betekenen ? Offeringen op mens en of dier betekend het begaan van een moord.

Reactie: ''Vroeger waren er offeringen maar dat hoeft nu niet meer want Jesus is voor ons gestorven''

Commentaar TRH: Offeren ( doden van dieren of mensen) in de naam van God, dus hij is medeplichtig aan moord ?

Stelling 2: Gelovingen hebben mooie discusie stoppers.

Voorbeeld uitspraak ''God kan alles''

Commentaar TRH: - Ja ja , zo lusten we er nog wel een paar, mooie discussie stopper, voor als je geen zin hebt om over het topic te discusieren wat ze eigenlijk zeggen is ''Ik weet er niet of niet genoeg vanaf om er over te praten''
- Zeg dat dan gelijk !

Stelling 3: Jesus is niet aan het kruis gestorven.

Reactie: ''Jesus is gestoren voor onze zonden.''

Commentaar TRH: - Waarom wacht er dan voor de niet gelovigen de toorn van God op het moment van de zgn wederkomst van Jesus ? Dus we worden eerst strafvrij gemaakt en daarna worden we alsnog gestraft ? Wat klopt er hier niet, is dit niet een beetje tegenstrijdig mischien ?
Als ik nu dus overlijd voordat Jesus terugkomt wat dan of worden we aan gene zijde alsvast geoordeelt en veroordeelt ? Of waar ben ik in tussentijd ? Overigens vanuit kennis van mediums en paragnosten uit de paranormale wereld kunnen we opmaken dat we na ons overlijden met ons astrale lichaam loskomen van het fysieke lichaam en naar een hogere sfeer gaan, een andere dimensie door geloof aangeduid als hemel. Bij het binnenkomen van gene zijde is er nooit sprake van dat over ons geoordeeld word, dat we God of Jesus daar ontmoeten die dan een oordeel velt. Mensen met bijna dood ervaringen of buitenlichamelijke ervaringen maken hier nooit melding van en we mogen aannemen dat wat het geloof beweerd dit niet klopt. Maar ik weet de gelovigen hebben hier ook wel weer een woordje op te zeggen.

Stelling4: Moses en consorten hielden aardig huis in Canaan bij de Jordaan en moorden mensen uit om steden in te nemen althans dat maken we op uit de verhalen in de bijbel, uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze verhalen erg overdreven zijn verteld.

Reactie: ''God had daar een bedoeling mee''

Commentaar TRH: - Zo, dus God liet Moses en Joseph iedereen vermoorden ? Dat noem ik medeplichtigheid in massa moord met massa vernietigings wapens als de Ark des verbonds.
Volgens mij zijn uitspraken rondom ''Beloofde'' land en ''Het uitverkorene volk'' rascistisch en dus zou God een rascist wezen ?