Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Antwoorden Bijbel fraude kwis

De juiste antwoorden op de bijbel fraude kwis zijn:

1. Hoe onstond het universum ?
A)
Vanuit de big bang en verder door astronomische processen.


2. Was Adam de eerste mens op aarde ?
B) Nee er waren tienduizenden jaren eerder al mensen zoals Cro magnon en Homo Sapiens etc.


3. Hoe haalde Jehovah de rib uit Adam ?
C) Er is nooit een rib uit Adam gehaald, dit verhaal is niet figuurlijk bedoelt.

Toelicthing:
Het Genesis kreatie verhaal is a.a. afkomstig vande Enuma Elisch en het Gilgamesh epos, dit zijn oude Sumerische en Babylonische mythen en zijn voornamelijk bedoelt om figuurlijk gelezen te worden. Opgeschreven door de Joden uit Judah tijdens hun verbanning naar Babylonie in de 6e eeuw voor Christus.

4. Wie was Moses ?
A) Moses was de bijnaam voor Faraoh Akhenaten, een Egyptenaar.

Toelichting:
Moses (Akhenaten) en Aaron (Smenkare) en Miriam ( Nefertiti) waren Farao's.
Om de Israeliten vrij te krijgen moest Moses (Aaron) 3 wonderen verichten welke hij van God (Yethro) op Horeb ontving. Hierbij gaat het echter om oude Egyptische priester Farao rituelen. De bijbelschrijvers hebben voor het ''gemak'' dit feit en de vele andere maar even genegeerd.

5.Met wie stond Moses in contact op de Horeb berg ?
B) Met zijn schoonvader Yethro, die gaf hem de tien geboden.

Toelichting:
Moses kreeg van Yethro ( The lord of the mountain) de hogepriester in de Horeb temple de Tien geboden en de Law alsmede de tables of destiny.

6. Hoe kon Moses door de Rode zee lopen ?
B) Er was een doorwaadbare plaats. onststaan door stevige wind.

Toelichting:
Niemand kan toveren ook ''God'' niet en zeker niet een ''concept'' als zodanig. Argumenten als dat God de natuur gebruikt om dingen te doen wijzen we af als onbewezen en dit zijn alleen maar argumenten om te willen geloven en berusten nergens op en worden in het algemeen ter plekke verzonnen. Flauwekul dus !

7. Wat was de Ark des verbonds ?
B) Een dodelijk wapen die hoge stroom en spanning afgaf, het was een condensator.

Toelichting:
De Ark is gemaakt naar Egyptisch idee van hout en goud, het was een condensator technologie, is niet door Moses zelf gemaakt, er werden de Tien geboden en of andere scripture (tables of destiny) ingelegd. De Tien geboden zijn geschreven naar Egyptisch voorbeeld en zijn niet van ''God'' afkomstig maar bestonden al.

8.Wat bleeft er over toen Moses het kalf verbrande ?
B) Wit poeder genaamd Ormus, Mfktz, monoatomisch goud.

Toelichting: Dit is de zgn Manna ( wat is het ?) waar de bijbel over schrijft. Het kon gegeten worden en werd verwerkt in brood en zorgde voor een soort van verlichting bij degene die het toegedient kregen voornamelijk priesters en Faraos. Dit is een onderzocht en bewezen feit dus gelovigen kom niet met argumenten dat dit allemaal van God afkomt want dat is een bewezen leugen.


9.Hoe wist Moses dat hij wit poeder kon maken van het kalf om de mensen te voeden ?
B) Het was een technology ontdekt door Egyptenaren en de smelt oven was op de berg in de tempel.

Toelichting:
In de tempel op de Horeb berg in de Sinai werd door Egyptenaren monoatomisch poeder goud geproduceerd in zeer grote hoeveelheden. Dit poeder had de eigenschap van supergeleiding, antigravitatie, en kon voor bewustzijnsveruiming zorgen alsmede DNA repareren (Telomerase) om zo langer gezond te kunnen leven. Dit alles is wetenschappelijk bewezen.


10.Hoe kon Joshua het beloofde land bereiken ?
B) Door middel van verovering en uitmoorden van locale bevolking, blijkbaar met toestemming van God.

Toelichting:
Om het ''Uitverkoren'' volk naar het ''Beloofde'' land te brengen (Canaan) werd elke stad veroverd die in hun weg lag en er zijn vele doden hierbij gevallen, klaarblijkelijk had God hier geen moeite mee, het was tenslotte ZIJN Uitverkoren volk ?
Conclusie: God is een moordenaar en een racist ?!
Argument van een gelovige: ''Ja, maar daar had God een bedoeling mee''

11.Wie was Jesus ?
B) Geboren bij Maria maar vader onbekend.

Toelichting:
Het is onbekend wie de vader van Jesus was, uit de bijbel blijkt dat Joseph het niet geweest kan zijn, hij voede Jesus hooguit op als een vader. Tony Bushby heeft de theorie geoperd dat het Tiberius, een Romeinse legerofficier geweest zou zijn.
De zin ''Zoon van God'' zou oa. figuurlijk bedoelt zijn in de zin van dat hij in de bloedlijn van koningen zat vanaf Adam en Adam word gezien als de zoon van God.

12.Wat kwam Jesus hier doen ?
B) Hij kwam hier om te overheersen met het zwaard en niet als vriend.

13. Wanneer komt Jesus terug ?
A) Hij was al terug gekomen in zijn tijd na aantal jaren.

Toelichting:
Jesus is niet gestorven aan het kruis, dus ook niet opgestaan uit de dood en dus ook niet opgegaan naar de hemel. Hemelvaart met een lichaam van vlees en bloed is onmogelijk ! Na de dood gaat de geest met het astrale lichaam naar de volgende dimensie welke we hemel noemen of het hiernamaals, dit is een astrale dimensie en niet een fysiek gebied. Bestudeer hiervoor paranormale verschijnselen als bijna dood ervaringen en buitenlichamelijk ervaringen.
Jesus gebruikte deze deceptie om de mensen dit alles te laten geloven om aanzien te krijgen zodat hij als koning priester verder kon gaan. Dat hij bij de zgn Hemelvaart niet meer gezien is is omdat hij volgens de priesterlijke trouw regels niet in contact mocht komen met zijn vrouw (Maria Magdalena) voor een bepaalde periode, vandaar dat Maria ook ''Weduwe'' werd genoemd in de bijbel. Al dit soort dingen moet men niet letterlijk nemen maar figuurlijk, het zijn namelijk codes die gebruikt worden om te verhullen wat de plannen van Jesus waren tegenover de Romeinen.

14.Wie was de grootvader van Jesus ?
A) Een niet bij nader genoemde persoon.

Toelichting:
Daar we niet uit de bijbel op kunnen maken wie de vader van Jesus was, kunnen we dus ook niet weten wie zijn grootvader was.
In geval Tiberius zijn vader was dan was dus de vader van Tiberius zijn grootvader.

15.Hoe kon Jesus bij de boot op het meer van Galilea komen ?
C) Er was een steiger en daarop liep hij.

Toelichting:
Niemand kan op water lopen of over het water zonder dat er tussen het water en zijn voeten iets zit waarop hij kan lopen, een plankier, steiger of een glas plaat.
Geen mens kan zweven, dus ook Jesus niet.
Jesus was niet de zoon van ''God'' ( er bestaat niet zoiets als de zoon van God en zeker niet in de letterlijke zin van een maagdelijke geboorte.) Deze zgn maagdelijke geboorte is een mythe die afkomstig is van oa. India, Perzie, Griekenland en Egypte. (Osiris Isis en Horus) Lang na Jesus zijn deze mythen verwerkt in de Jesus gospel verhalen.
Uiteraard is Jesus gewoon gestorven toen hij een leeftijd had van ongeveer 60 maar dit word niet in de bijbel verteld.

16.Leefde Jesus nog toen hij van het kruis werd gehaald ?
A) Nee hij lag in coma

Toelichting:
Jesus is in coma staat gebracht dmv slangengif gemengd met zure wijn, om hem eerder van het kruis te kunnen halen, voordat hij zou zijn gestorven aan het kruis. Niemand van de drie mannen aan het kruis is daadwerkelijk aan het kruis gestorven. De Myre en andere kruiden en middeltjes waren Jesus toegedient om hem van het slangegif te ontdoen en hem uit de coma te helpen. Hiervoor had men dus zoals ''voorspeld'' drie dagen de tijd. Dit hele scenario is van tevoren bekokstoofd door Jesus en kornuiten inclusief een verwisseling van iemand die ook op het kruis zou moeten. Deze laatste was namelijk een magician, iemand die met kruiden om kon gaan en zo Jesus redden. Alles is in scene gezet. De mensen dachten dat het echt was, wisten zij veel.

17.Jesus is na zijn dood gezien, hoe kon dit ?
A) Hij was uit zijn coma gekomen en opgeknapt en liep weer rond.

Toelichting:
Jesus is met behulp van zijn broer James en andere discipels opgeknapt, uit coma gekomen en de steen werd weggehaald en ziehier Jesus was weg uit het graf. Magdalena was het eerste die dit meemaakte en zag hem aan voor de tuinman, Jesus zei tegen haar ''Raak me niet aan'' wat te maken had met een gebruik voordat de echte priester huwelijk plaatsvond.


18.Wie was Maria Magdalena ?
C) De vrouw van Jesus.

Toelichting:
Maria Magdalena was de metgezel van Jesus en was degene die hem twee keer met olie insmeerde als onderdeel van het priesterlijke trouw ritueel van Jesus met Maria. De kerk echter heeft het werkelijke verhaal en belangrijkheid van Maria Magdalena echter stelselmatig ontkend want ze dulden geen vrouwen die een belangrijke functie in de kerk hadden. We verklappen bij deze meteen dat het tweetal kinderen kregen en dat Maria als de zgn Zwarte Madonna naar Frankrijk gevlucht is met haar kinderen waarvan een zoon verder de konings bloedlijn voortzette. Alle Europese koningshuizen liggen in deze bloedlijn.

19.Wat zag Ezekiel in de lucht ?
C) Het verhaal moet je niet letterlijk nemen.
Het was waarschijnlijk een visioen verkregen door het eten van halucinerende paddestoelen.

20.Waar komen de verhalen in de OT vandaan ?
B) De verhalen in Genesis komen van 4000 jaar oude Sumerische en Babylonische mythen.


21.Is de bijbel het woord van God ?
B) Nee want er zijn teveel tegenstrijdigheden, vertaalfouten, lukrake interpretaties en nog een hele lijst van fouten en onmogelijkheden en God is alleen een concept en er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de bijbel het woord van God is en is zeker niet in de bijbel terug te vinden als zodanig en waar is het bewijs.?

Toelichting:
Een toelichting op bovenstaande is niet meer nodig.


Het moge duidelijk zijn dat alleen de mensen die al deze antwoorden goed hadden snappen hoe het zit en we hopen dan ook dat deze kwis aanleiding geeft tot verdere studie in dit onderwerp.
Degene die alle antwoorden of gedeeltelijk fout hadden zijn hoogstwaarschijnlijk Christenen of andere gelovigen die zich hebben misleiden door de kerk en zijn gehersenspoeld.
Disclaimer: Voelt u zich door ons gekwetst ? Don't blame us blame the church and religion. Ga te raden bij de kerk zelf en bij degene die de bijbel hebben samengesteld en probeer wat wijzer te worden door zelfstudie.

We hebben in ieder geval plezier gehad in het samenstellen van deze kwis.

Wat is nu het moraal van deze kwis en wat hebben we er uit geleerd ?

- De bijbel is niet het woord van God.
- Genesis is onstaan vanuit oudere mythen, figuurlijk bedoelt en hoe we ze uit moeten leggen weet niemand dat moeten we aan de Sumeriers overlaten. So leave it that way.
Als de Babyloniers niet de Joden hadden verbannen dan waren deze verhalen nooit in de biijbel verschenen en was ''the story'' heel anders geweest.
- Moses was de faraoh Akhenaten en maakte gebruikt van oude Egyptische technologie en tradities om invloed uit te oefenen op de mensen. (note: een staf kan niet in een slang veranderen )
- Jesus is niet de zoon van God, niet overleden aan kruis en niet opgestaan dan wel naar hemel verezen. Dit is ten alle tijden onmogelijk dus ook niet gebeurd, Het is een fabeltje een leugen.
- Jesus was getrouwd en had kinderen bij Magdalena en mogelijk nog andere vrouwen en kinderen.
- Aanwijzingen voor Maria Magdalena zijn over heel Europa te vinden in kerken etc.

Moraal:

- Vertrouw op de van nature gekregen intuitie en logica en common sense.
- Neem de bijbel niet al te letterlijk, Jesus zelf zei dat het vaak figuurlijk bedoelt was.
- Stel altijd vragen bij onduidelijkheid.
- Geloof is geloof daar kun je niet op vertrouwen.


Bron van antwoorden onder ander Laurence Gardner.

Heeft u op of aanmerkingen of vragen en bijdragen rond deze kwis meld het ons, zie contact formulier of email.

Mogelijk komen er nog meer vragen bij.


Nog een bijbel kwis, meedoen ? Zie deze link meer

Zoek in Bible: King James Version