Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Mythes

Mythes

Sumerische kreatie mythe / Sumerian crea

De Zondvloed mythe / Flood myth Gilgames epos

Maagdelijke geboorte


De mythe van de maagdelijke geboorte. ( note: voorlopige versie 0.1 )

De maagdelijke geboorte (Virgin birth) komt voor in diverse culturen en in verschillende tijden. De geboorte en opstanding van Jesus loopt dus paralel met deze (andere) mythen wat wel heel erg toevallig is inclusief de dood, opstanding en het thema van de schaaps- herder : Attis en Jesus. Deze mythen zijn over het algemeen heidense mythen en de Christelijke kerk heeft deze mythe overgenomen en geprojecteerd over het Jezus verhaal. We vermoeden dat Jesus ook van deze mythen afgeweten moest hebben om het te gebruiken bij de kruisiging welke hij met opzet liet gebeuren om zodoende een dood en opstandings scene te kreeren en daarmee meer aanzien kon krijgen van het volk. Maar eigenlijk heeft dit thema te maken met de ''geboorte'' en ''dood'' van de zon en weer geboren worden 9 maanden later in december. Dit is dus een astronomische cyclus wat hier voorgesteld word in deze mythen.
Er zijn theorien dat het hele verhaal van Jesus gebaseerd is op deze zonne mythes en dat de figuur Jesus helemaal niet geleefd heeft. Er zijn echter aanwijzingen dat Jezus als perssoon wel degelijk geleefd vanuit vroegere documenten. Het blijft een feit dat de zogenaamde astrotheologische benadering niet uit de weg gegaan kan worden. Wij bij TRH houden het erop dat de Gospel schrijvers dit thema hebben gebruikt om het verhaal van Jezus wat ''mooier'' te maken dan het in werkelijkheid is wat uiteraard een zeer kwalijke zaak is zich niet realiserende dat vele gelovigen deze materie letterlijk zouden nemen en wellicht is het gedaan met een politieke reden om de mensen via dit geloof vast te houden om zo controle te kunnen uitoefenen op het volk via religie.


Attis Mythe

Uit de mythe van Attis is een cult onstaan welke van Turkije via Griekenland naar Rome kwam gedurende de regerings periode van Claudius (41-45 na Christus). De cult was rond de geboorte, dood en opstanding van Attis afgebeeld op een troon gevonden door archeoloog dr. Mark Merrony. De troon was bedolven tijdens de eruptie van de Vesuvius in 79 na Christus. Deze mythen stammen van voor Jesus tijd en vormen een algemeen motief gebruikt in zonne mythology en astro theologie. Meer


Dionysus Mythe

Dionysus als de God van brood en wijn geboren bij maagd Persephone en Zeus, ook gepersonificeerd als Helios en Aion als zonnegoden. Bij deze mythe komt het verhaal van het water en de wijn vandaan.
Dionysus vulde drie lege ketels met wijn en op 5 januari kwam er wijn van de temple gedropen in plaats van water. Dit vond plaats op een jaar festival in zijn tempel van Elis. Jesus vermeerderde wijn tijdens het bruiloftsfeest in Canaan. (note: Dit was Jesus brui- lofts feest met Maria Magdalena) Dionysus was een reizende leraar en liet ook verschil- lende wonderen zien. In Homers The Iliad van 9e eeuw voor Christus word hier melding van gemaakt. Ook hier zien we de traditie van de communie van het drinken van het bloed van Dionysus als prototype voor de wijn offer van de katholieken. Dionysus genoemd als eerstgeborene zoon van Zeus en ook als verlosser en koning der koningen gekenmerkt net als in het geval van Jesus. Meer

Overzicht

Cultuur Virgin God-Zoon Geboren Dood Opstanding
Griekenland Phrygian Cybele/Nana - ? Attis 25 december Boom Na 3 dagen, licht
Griekenland Persephone - Zeus Dionysus 25 december    
Perzie-Romeins ? - ? Mithra 25 december    
Egyptisch Isis - Osiris Horus 25 december    
Christelijk Maria - Yehovah Jezus 25 december Kruis Na 3 dagen, licht

Feestdagen

Conclusie

Het algemene thema is dus: Geboren bij maagd als God, gedood aan kruis/boom als verlosser en diverse wonderen,opstanding uit een tombe na drie dagen en een daaropvolgende hemelvaart.

Dit blijkt dus een astrotheologische verklaring te hebben dat wil zeggen het gaat om de baan en bewegingen van de aarde ten op zichte van de zon waardoor symbolisch gezien de zon geboren word en weer sterft en dit gebeurt ieder jaar weer en is cyclisch. Dit thema word dus verwoord op een symbolische manier in de verhalen van de maagdelijke geboorten van een zoon, de zon, de dood van de zoon/zon en de opstanding van de zoon/zon in het firmament ten opzichte van de Aarde. Dit is echter een heidens thema welke door het Katholieke en Christelijke geloof is geadopteerd. Men is echter zo ver gegaan om dit thema te gebruiken in het verhaal van Jezus.

Zie ook review door Philip A Stahl van J M Robertson-Pagan Christs