Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Conclusies

Inleiding

Gelovigen zouden zich met hun religie eigenlijk diep moeten schamen voor wat ze in de wereld gebracht hebben.
Er is niet zoveel ellende op de wereld gekomen dan door religie.
Slavernij, foute interpretaties van de geschriften, verdraaing van de geschiedenis, fraude ten opzichte van de bijbel om hun agenda door te drukken, onderdrukkingen van groeperingen en moorden en folteren op diverse gruwelijke wijzen van niet gelovigen, angst zaaien met voorspellingen die ze hebben gedaan en zijn vermeld in hun scripture. In feite zijn ze bezig geweest meer dan 2000 jaar desinformatie te verspreiden.
Maar zolang de mensen het niet onderzoeken zullen ze in een cirkel rond blijven lopen en in cirkel redenaties blijven steken. De bron van dit alles blijken een paar interpretatie fouten uit zeer oude geschriften.

De ReliHunters zijn na bestudering van het materiaal tot de volgende conclusies gekomen.

Conclusies

Under construction dus er komen nog veel meer conclusies.

De bijbel is niet het woord van God.

Jezus levensloop volstrekt anders was dan de Gospels ons willen doen geloven.

De bijbel is een fraude.
- Er is zoveel mis met de bijbel dat we met zekerheid kunnen vaststellen dat de bijbel een fraude boek is, het werk dus van ''fraudeurs'' in de eerste eeuwen na Christus zij bepaalden wat wel en niet werd opgenomen in de bijbel en hoe.

Vele interpretatie en vertaal fouten en ronduit leugens voor eigen bestwil.